PERIODO– Tavulea
– P. Cavalieri
4 PAX
– Pizzuta
– Galera
4 PAX
Missaggi
4 PAX
Gabbaturchi
5 PAX
Isola Bella
6 PAX
Furmiculi
6 PAX
Dal 01.11.14
al 01.03.15
380,00380,00380,00475,00570,00570,00
Dal 01.03
al 26.04
460,00460,00460,00520,00680,00680,00
Dal 26.04
al 31.05
600,00600,00600,00670,00790,00790,00
Dal 31.05
al 28.06
710,00710,00710,00790,00920,00920,00
Dal 28.06
al 26.07
850,00850,00850,00900,001.050,001.050,00
Dal 26.07
al 09.08
1.060,001.060,001.060,001.120,001.240,001.240,00
Dal 09.08
al 16.08
1.260,001.260,001.260,001.370,001.550,001.550,00
Dal 16.08
al 23.08
1.060,001.060,001.060,001.120,001.240,001.240,00
Dal 23.08
al 06.09
850,00850,00850,00900,001.050,001.050,00
Dal 06.09
al 04.10
710,00710,00710,00790,00920,00920,00
Dal 04.10
al 01.11
600,00600,00600,00670,00790,00790,00

Sau khi xác nhận phòng trống, đặt phòng sẽ chỉ có hiệu lực sau khi gửi 30% số tiền dưới dạng tiền đặt cọc.

Giá của mỗi căn hộ phải được cộng thêm 40 euro/tuần để dọn dẹp và thay ga trải giường và 15 euro/người mỗi tuần cho chi phí điện và ga trải giường. Các chi phí này sẽ được thanh toán tại thời điểm nhận phòng.

Khi đến nơi, mỗi căn hộ phải đặt cọc 100 EUR và số tiền này sẽ được hoàn lại khi trả phòng. Đối với giai đoạn Giáng sinh / Năm mới, giá tháng 5 được xem xét.

 

Residence La Casa di Ulisse

 Largo Galluppi, 89861 Tropea Vibo Valentia.

Tel (+39) 389.12523011  Antonio
Tel (+39) 389.6907248 Domenico

 Email: [email protected]