Đối với các yêu cầu thông tin và đặt phòng căn hộ viết email đến

[email protected]

hoặc gọi đến s:

+39 3475090576 – Michael

bên dưới dữ liệu để chuyển cc 003000000983 phải trả cho Staropoli Teresa ITA BBAN (CIN G)

ABI 07010 – CAB 84540

EURIBAN IT44 G070 1084 5400 0300 0000 983

FWIFT ICRAITRR520 thông qua ICCREA ROME